Optimalizujeme procesy plánování a řízení, zavádíme

APS software

Výrobním podnikům zajišťujeme:
Ziskovější provoz
Stabilní řízení bez neustálých krizí
Rychlejší a včasnější dodávky

Chci zvýšit ziskovost

Každá výrobní firma je složitá a jedinečná. Přesto jsme přesvědčeni, že pro všechny výrobní firmy existuje jednoduchý a shodný princip plánování a řízení.

Máme zkušenost, že ziskově a bez neustálého řešení krizí lze řídit firmy s výrobou na zakázku i na sklad, firmy s proměnlivou poptávkou, širokým sortimentem, malými dávkami, nepřesnými normami, hlubokými kusovníky, krátkými dodacími lhůtami, dlouhými dodáními materiálů, častou změnou specifikace.

Naše reference

Nástroje a služby

Jsme konzultanti a implementátoři. Máme letité zkušenosti. Razantní zlepšení přinášíme ve 3 krocích.

1. Akademie

předáme Vám naše zkušenosti

2. Audit

zjistíme, co by se u Vás dalo dělat jinak

3. Restart

prosadíme dramatickou pozitivní proměnu řízení

Co zlepšujeme?

Ve spolupráci s výrobními firmami zlepšujeme následující oblasti:

Nabídka termínu a ceny

Než se zavážete k dodávce za konkrétní cenu a v konkrétním termínu, musíte si být jistí, že na zakázce vyděláte a že termín stihnete.

Zajištění materiálu a kapacit

Když jste se zavázali dodat zakázku, je nutné správně zajistit veškeré potřebné materiály a kapacity. Následně musíte průběžně kontrolovat, zda zdroje stále stačí (i přes nečekané události).

Řízení fronty práce

Jednotliví pracovníci a pracoviště musí vždy vědět, v jakém pořadí mají zpracovávat zakázky tak, aby zákaznické termíny mohly být splněny.

Sledování zvládnutelnosti expedic

Na denní bázi je třeba kontrolovat, zda všechny zákaznické termíny stále zvládáte. O případném hrozícím zpoždění musí být zákazník informován včas.