Nástroje a služby

Jsme konzultanti a implementátoři. Víme, jak jednoduše řídit a plánovat složitou výrobu. Konzultujeme strategii, nastavujeme procesy řízení a plánování, nasazujeme vhodná SW řešení. Máme letité zkušenosti.

Razantní zlepšení firem

ve 3 krocích

(balíčky školení, konzultace, implementace SW)
1. AKADEMIE - předáme Vám a Vašim lidem naše zkušenosti, know-how
2. AUDIT - společně zjistíme, co by se u Vás dalo dělat jinak a lépe
3. RESTART - prosadíme dramatickou pozitivní proměnu řízení Vašeho podniku, nasadíme SW systém pro pokročilé plánování APS Plantune.

Akademie

Předáme Vám, jak si myslíme, že se má řídit a plánovat výrobní podnik.

Dvoudenní rychlokurs metodiky řízení a plánování výroby. Nový způsob přemýšlení o výrobě - výroba bez neustálého hašení požárů. Představení a předání jednoduchých konceptů a nástrojů, které uřídí i velice složitou výrobu.

Audit

Společně důkladně zanalyzujeme, jak se Vaše firma řídí (procesy, SW, lidé) a co lze zlepšit.

Pětidenní aktivita u Vás ve firmě, během které v návaznosti na Vaši účast
- odhalíme Váš dnešní způsob řízení firmy
- ohodnotíme výkonost Vašeho řízení
- identifikujeme místa ke zlepšení

Restart

Společně provedeme změny, které zajistí vyšší zisk, lepší spolehlivost a nižší náročnost řízení.

12měsíční aktivita, navážeme na Audit
a prosadíme zásadní změny Vašeho řízení.
- Vyřešíme kritické chyby procesu řízení
- Vyladíme stávající procesy a IT nástroje
- Nasadíme nové potřebné IT nástroje
- Zajistíme prosazení změn do praxe

Jak pracujeme?

Jednotlivé oblasti zlepšujeme ve čtyřech stupních 1-4, od rychlých přínosů (1) k dlouhodobé excelenci (4) .

Naše služby opíráme o

široké znalosti v oblasti strategií procesů a IT nástrojů

Mimo jiné víme, co znamenají všechny následující zkratky:

APS

TPS

ERP

FLOW

MES

PULL

Industry 4.0

SMED

IOT

5S

TOC

Analyzujeme a zlepšujeme všechny potřebné aspekty

řízení a plánování výrobního podniku

Forecasting
Termínování
Cenotvorbu
Kalkulace a normování
Řízení dávek
Řízení spouštění do výroby
Řízení objemu předvýroby
Kapacitní řízení
Materiálové řízení
Efektivní fronty práce
Proaktivní eskalace

Jste připraveni na Průmysl 4.0?