Náš pohled na plánování a řízení výroby

S čím Vám umíme pomoci? Které věci jsou pro plánování stěžějní a s čím se naopak nemá smysl trápit?

Co když je Vaše firma vysoce specifická a má unikátní potřeby?Filozofie Simplementy

Které koncepty se nám osvědčily? Na co se musíte zaměřit, než začněte implementovat jakýkoliv výrobní systém?

Pokud nejsou splněny základní předpoklady, je zlepšování velice obtížné.

Základ úspěchu Tahák do kapsy

Odkazy

Rozhovor z MSV 2019 na téma zavádění Průmyslu 4.0
Optimalizace plánování ve firmě Modus - časopis Automa
Plánování výroby: jak to nedělat
Proč nahradit excel APS systémem - článek HN